Poskytujeme veškeré služby týkající se zemních a výkopových prací a s tím související přepravu materiálu.

Mezi hlavní oblasti naší činnosti patří především:


ZEMNÍ PRÁCE

· výkopové práce - novostavby rodinných domů, haly, silnice - dálnice
· terénní úpravy - zahrady rodinných domů, komunikace, vodní toky, rybníky
· úprava terénů pro budování bazénů, jezírek či studen
· nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
· rovnání a svahování terénů
· hloubení rýh pro inženýrské sítě
· odstranění pařezů, stromů, kusů betonu z pozemku


BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

· demolice domů ...
· odvoz a úklid demoličního odpadu


NÁKLADNÍ DOPRAVA

· dovoz písků, štěrků
· přeprava zemin a sypkých materiálů
· doprava palivového dřeva, uhlí
· odvoz odpadů a sutí


KONTEJNERY

· odvoz odpadů a sutí
· dovoz písků, štěrků, sypkých hmot, dřeva· ... a jiné zemní či výkopové práce dle Vašich požadavků